دسته: <span>علمی</span>

دسته: علمی

۶۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰…۱۱لندکروز…۱۳۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۱۲لکسوس

۶۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ … ۱۱ لندکروز … ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲ لکسوس RX350

…۱۶۰۰۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰…۲۵۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۱۳مرسدس

… ۱۶۰۰۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ … ۲۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۳ مرسدس بنز ۶ سیلندر گیربکس ۷۲۲٫۷ ۱۳۵۰۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ … … ۶۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰

۳تویوتا

۳ تویوتا آریون … ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ … ۲۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۴ تویوتا کورولا … ۷۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ … ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

جنسی

۵ جنسیس چهار در (سدان) ۲۰۱۳-۱۵ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ … … ۵۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۶ جنسیس کوپه ۲۰۱۰-۱۲ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ … …

مراجع

نرخ اجرت تعمیرات خودرو سال 97  هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک برای ماشین های مختلف به ترتیب حروف الفبا میخواهید قبل از مراجعه به تعمیرگاه بدانید هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک ماشین شما چقدر است ردیف نام خودرو مدل تعمیر گیربکس تعویض توربین تعویض ساعت تعویض سیم ساعت تعویض شیربرقی تعویض روغن بدون فیلتر …

BMWگیربکس

BMW گیربکس ZF ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ … … ۱۲۰۰۰۰۰ … ۲ آزرا و سوناتا ۶ سیلندر … ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ …

رضایت مشتری

  گیربکس : ماشینهای ساده وسایلی هستندکه بدون تغییردرمقدارکار،انجام آن رااسان می کنند و یا به تعریف دیگر اینگونه وسایل انسان را قادر می سازد که به کمک نیروی کم اجسام سنگین تری راجابجا کند مانند: اهرمها- قرقره ها- جرثقیل ها- چرخدنده ها و….گیر بکس یکی از اصلی ترین اجزای وسایل نقلیه …