دسته: <span>پایان نامه ها و مقالات</span>

دسته: پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، سلامت روان

»انجام شده است که نشان داد : جهت رفع نارساییها و مشکلات دانشجویان و ایجاد شرایط مساعد برای مشارکت فعال دانشجویان در اوقات فراغت آنها و رفع محدودیتها، برنامه ریزی زمانی باید از یک جدول زمان بندی شده و مشارکت خود دانشجویان استفاده نمود. پژوهشی تحت عنوان «نحوه گذران اوقات …

پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، ابراز وجود، عزت نفس، امام رضا (ع)

بودن و آرامش داشتن است. » (معین، 1371).نظر عمید چنین است :«بی تاب شدن و بی آرامی و ناشکیبایی و اضطراب، آسایش و آسودگی از کار و شغل، فراغت است. » (عمید، 1371).در فرهنگ جامع فارسی – انگلیسی حییم، فراغت را Leisure , rest , quiet , freadom معرفی کرده …

پایان نامه ارشد درمورد ابراز وجود، عزت نفس، امام صادق، آرامش خاطر

هدف‌های شخصی و گروهی در تعارض باشند (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، 2004). در این جوامع انگیزه‌ها و هیجانات فردی پس از انگیزه‌ها و هیجانات دیگران اهمیت پیدا می‌کند، از این رو نیز، بیان آزادانه افکار و خواسته‌ها مقبول تلقی نمی شود و افراد بیشتر به همدلی با دیگران …

منبع پایان نامه با موضوع قانون حاکم

دارا بودن محکوم علیه می باشد و کسی که ادعای اعسار می نماید باید طبق ادله اثبات دعوی ، اعسار خود را ثابت نماید . وتا اثبات ادعای خود در حبس به سر می برد . اما متأسفانه ریاست محترم قوه قضائیه طی بخشنامه به شماره 100/15458/9000 -30/4/1391 بند ج …

منبع پایان نامه با موضوع اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، قانون مجازات، مهلت عادله

می نماید137 . تقسیط محکوم به توسط محکمه در 2 فرض متصور می باشد که در ذیل به آن می پردازیم . 1- در راستای رسیدگی طبق ماده 277 قانون مدنی :”متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به …

منابع پایان نامه ارشد درمورد کارکنان بانک، سطح معنادار

مفروضه های آمار پارامتریک رعایت شده باشد و مهم ترین مفروضه این است که هر دو متغیر دارای حداقل مقیاس فاصله ای باشند (خلعتبری، 1385، ص 28). فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده 4-1مقدمههدف نهایی هر تحقیق بدست آوردن نتایج کلی و قابل تعمیم است که ممکن است برای تعیین پدیدهها …

منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد، کارکنان بانک، عدم تمرکز

موافقند : 1- رویکرد رفتارگرایی75: رویکرد رفتاری به تعهّد متوجه فرایندی است که توسط آن افراد احساس وابستگی نه به سازمان بلکه به کار خود پیدا می کنند . 2- رویکرد نظری76(نگرشی): بیشترین تحقیقات بر این رویکرد انجام می شود که ماهیت و کیفیت ارتباط بین کارمند و سازمان را …

منابع پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، سلامت روان، تلاش مضاعف، ارباب رجوع

گذشته شهرت بسیاری پیدا کرده است. دو تن از صاحبنظران دو نظریه کاملاً متفاوت از قدرتمند سازی ارائه کرده اند. برخی از افراد بر این باورند که قدرتمند سازی کلاًّ به تفویض اختیار و مسئولیت مربوط می شود و آن را فرآیندی از سمت بالا به سمت پایین50 می دانند …

منابع پایان نامه ارشد درمورد کارکنان بانک، عملکرد سازمان، اعتماد متقابل، سلسله مراتب

فصل اولکلیات تحقیق 1-1مقدّمه جامعه امروز جامعه ای سازمانی1 است. کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا میآیند، بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمان هایی به نام مدرسه میگذرانند و پس از فراغت از مدرسه، اغلب آنان به نحوی از انحاء در سازمانهای دولتی، تجاری، آموزشی …

منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، مخاصمات مسلحانه، مواد مخدر

دهند مشروط به اینکه بیش از دو ناوشکن بدرقه شده باشند. این محدودیتها شامل کشتیهای سیلک و کمکی متعلق به دولتهای دریای سیاه یا دولتهای خارجی نخواهد شد. در ایام جنگ در صورتی که ترکیه در جنگ باشد، حق عبور وجود ندارد، مگر با اجازه دولت ترکیه (ماده 20) هنگامی …