پایان نامه : ابعاد یادگیری سازمانی

ابعاد یادگیری سازمانی   برای اندازه ­گیری یادگیری سازمانی از عامل­های یادگیری استفاده می­شود.عامل­های یادگیری سازمانی عناصر یادگیری هستند که برآیند انها وسعت و عمق…

دانلود مقالات : انواع نوآوری:

امروزه در اغلب جوامع، سازمانها و شرکت ها، از نوآوری و اهمیت آن بسیار سخن به میان آمده و اهمیت نوآوری در ماندگاری، کامیابی، موفقیت…

پایان نامه سیر تحول نوآوری

موج اول: دیدگاه شومپیتر   شومپتر، نوآوری را معرفی یک ترکیب جدید از عوامل تولید و حالت های مختلف یک نظام یا به عبارتی یافتن…