پایان نامه رشته مدیریت : ویژگی های سازمان های نوآور

ویژگی های سازمان های نوآور   ساختار سازمانی خلاق:  یکی از مهمترین عوامل تسهیل و تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف است. ساختار سازمانی راه و شیوه ای است که به وسیله آن فعالیت های سازمانی، تقسیم سازماندهی و هماهنگ می شوند. سازمان …

پایان نامه : ضعف های سلامت سازمانی

ضعف های سلامت سازمانی   لایدن و کلینگل برخی از نشانه های ضعف سلامت ســازمانی را به شرح زیر بیان می دارند:   ۱ ) کاهش سودمندی و منفعت سازمان؛   ۲ ) افزایش غیبت کارکنان؛   ۳ ) فقدان کانال های ارتباطی باز؛   ۴ ) اتخاذ همه تصمیمات …

پایان نامه مدیریت در مورد : مشخصه های فضاهای کاری سالم

بطور خلاصه این تحقیق برمبنای تحقیقات پیشین و اخیر که بر روی عامل تغییرات سازمانی و پیامدهای سلامتی کارکنان تاکید کرده اند استوار می باشد. بر این مبنا ۱۰ مولفه کلیدی ایجاد کننده سلامت سازمانی در ادامه تشریح خواهند گردید.   ۱) وضوح نقش و قابلیت دسترسی آن   بطور …

رابطه ی هوش سازمانی و سلامت سازمانی

بر اساس فرضیه های زیادی که برای انطباق هوش فردی با شرایط سازمانها مطرح شد، نخستین فرضیه بر این منطق استوار بوده که توان تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر آن برای رسیدن به هدف، همان شباهتی است که بین هوش فردی وهوش سازمانی مطرح است. بنابراین، سازمان میتواند …

پایان نامه مدیریت در مورد : اعتماد سازمانی

۲-۱۲مقدمه   مدیریت بر مبنای اعتماد تکنیکی است که انسانها در روابط خود آن را به کار می تا گیرند؛ اما تا کنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش داد و در جایگاه های مختلف از آن بهره گرفت، نگریسته نشده است. صاحب نظران باور …

پایان نامه مدیریت در مورد رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی

اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است، و کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث می گردد که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوء ظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج پیدا کند و ارتباطات باز و …

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع ابعاد اعتماد

مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی کرده است: صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن.   صداقت   صداقت بر درستی و شرافت دلالت دارد. نظر به می رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن   دیگری این بعد با اهمیتتر از بقیه باشد. ( …

پایان نامه مدیریت با موضوع اعتمادسازی

اعتمادسازی امر کم اهمیتی نیست. آن را باید به صورت رفتاری مستمر و مداوم تقویت کرد. اعتماد، به ویژه، برای مدیریت ریسک حیاتی است؛ زیرا مدیریت  ریسک خوب موارد زیر را شامل می شود.     (الف) شناسایی موقعیتهایی از عدم اطمینان که در آن احتمالات و نتایج یک ریسک …

متن کامل پایان نامه : تشریح مفهوم عملکرد

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه­ی عملکرد باید خاطر نشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیّت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون و بیتز[۱] خاطر نشان ساخته اند که عملکرد یک ساختار …

خرید پایان نامه مدیریت : تدوین شاخص ها :مسیر حرکت سازمان­ها برای رسیدن به اهداف

نگاه اول در تدوین شاخص­ها متوجه چشم انداز[۱] و ماموریت[۲] و اهداف کلان، راهبردهای بلند­مدت و کوتاه­مدت و برنامه ­های عملیاتی و به فعالیّت­های اصلی متمرکز می­شود. مثلاً در بخش دولتی منابع احصا و اقتباس برای تدوین شاخص­های ارزیابی عملکرد سازمان­های دولتی، قوانین و مصوبات مجلس و هیأت دولت، برنامه ­های توسعه …