.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} پس از آماده سازی نمونه ها جهت انجام آزمایشات مربوطه آنها را باید به ابعاد 5/2 ×5/2 سانتی متر برش داده، به این صورت که از منطقه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نمونه را به مدت 5 دقیقه در دمای پیشگرم 200 درجه سانتیگراد حرارت داده و پس از پیشگرم کردن سریعاً نمونه را همانند نمونه‌های قبلی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} فرآیند جوشکاری TIG (جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن)برای جوشکاری انتخاب شد. در این فرآیند الکترود تنگستنی دیرگداز می... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 4- عملیات حرارتی سبب بهبود مقاومت سایش آلیاژهای آلومینیوم – سیلیسیوم می گردد. 5- به دلیل مقادیر K بالا، این آلیاژها احتمالاً... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در تحقیقی که توسط Kaçar و همکارانش، انجام شد، رفتار سایشی آلیاژ2024 کار شده آلومینیوم در شرایط تریبولوژیک متفاوت بر مبنای شرایط... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} -مونتاژکاری به طریق مکانیکی و با استفاده از ابزارهای دقیق صورت پذیرد. -از پشت بندهای جوش استفاده شود. -ضخامت در محل اتصال تا... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ب)آلیاژهای آلومینیوم ریختگی: 222.0، 238.0، 295.0، 296.0، 520.0آلیاژهای آلومینیوم غیرقابل جوش پذیر ( جوشکاری آنها توصیه نمی شود)... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} یکی از مزایای این روش کنترل خیلی خوب حرارت داده شده، همچنین تنظیم حرارت و میزان مفتول اضافه شده جدا از هم، آنرا برای اتصال... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} بنابر دلایل فوق شدت جریان نباید خیلی زیاد باشد، کاهش شدت جریان به مقدار زیاد نیز موجب ناپایداری قوس می شود. بنابراین شدت... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در این روش هر دو نوع گاز آرگون و هلیم می تواند استفاده شود. پتانسیل یونیزه شدن آرگون، eV 7/15 و این پتانسیل برای هلیم eV 5/24 است.... متن کامل