درمان مشکلات یادگیری :‌ متأسفانه غالب والدین و برخی از آموزگاران برای کنترل رفتاری و پیشرفت تحصیلی آنان به نصیحت، سرزنش ،‌تنبیه، مقایسه، و امثال آن روی می آورند. این روشها نه تنها... متن کامل

مولفه های عادت به مطالعه عادت به مطالعه دارای مولفه‌های تمرکز، یادآوری، سازماندهی زمان، مطالعه یک فصل، گوش کردن ویادداشت‌برداری، برگزاری امتحانات و انگیزه می‌باشد، که در زیر به... متن کامل

کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام مطالعه اجمالی نگاه اجمالی به عناوین و زیر عنوان ها و تلاش برای فهم آنها. – خواندن مقدمه بهاین دلیل که اغلب شامل نکات اصلی کتاب است، و برای این مهم... متن کامل

فواید عزت نفس بالا : برخی از فواید عزت نفس بالا عبارتند از : 1- پذیرش هر چه بیشتر خود و دیگران 2- آگاهی بیشتر از آنچه در زندگی می خواهیم 3- آرامش بیشتر و آمادگی بیشتر برای کنترل استرس 4-... متن کامل

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری یک سازمان نوعاً از یک یا احتمالاً  دو استراتژی به عنوان استراتژیهای اصلی خود در بهبود کیفیت زند گی کاری استفاده می نماید که به شرح زیر می باشد: 2-1-59-... متن کامل