کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام مطالعه اجمالی نگاه اجمالی به عناوین و زیر عنوان ها و تلاش برای فهم آنها. – خواندن مقدمه بهاین دلیل که اغلب شامل نکات اصلی کتاب است، و برای این مهم... متن کامل

فواید عزت نفس بالا : برخی از فواید عزت نفس بالا عبارتند از : 1- پذیرش هر چه بیشتر خود و دیگران 2- آگاهی بیشتر از آنچه در زندگی می خواهیم 3- آرامش بیشتر و آمادگی بیشتر برای کنترل استرس 4-... متن کامل

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری یک سازمان نوعاً از یک یا احتمالاً  دو استراتژی به عنوان استراتژیهای اصلی خود در بهبود کیفیت زند گی کاری استفاده می نماید که به شرح زیر می باشد: 2-1-59-... متن کامل

– دانش دانش به عنوان یکی از مهم­ترین مولفه­های مرتبط با اعضای هیأت علمی دارای اهمیت فراوانی می­باشد، بنابراین به خاطر اهمیت این موضوع، در ادامه  پیشینه متغیر دانش به صورت کلی... متن کامل