تعریف مدیریت دانش و انواع آن از منظر روانشناختی

. مدیریت دانش یکی از موضوعات مهم مطرح شده در دوره اخیر، مدیریت دانش است. مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل و پیشرفت است و بر افزایش کارایی و بهبود اثربخشی فرایندهای سازمانی، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیادی دارد. نیاز به مدیریت دانش، از این …

انتخاب رشته تحصیلی و مشکلات مربط به آن

  انتخاب رشته تحصیلی و مشکلات مربط به آن : به نظر می رسد دانش آموزان سال اول متوسطه برای انتخاب رشته تحصیلی با مشکلات متعددی مواجه هستند. با توجه به ارتباط بین انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل می توان تأثیر مشکلات هر کدام از انتخاب های فوق را …

نقش و تأثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان

نقش و تأثیر والدین – خصوصاً سواد آنها – بر پیشرفت تحصیلی کودکان چند عامل مشخص که بر پیشرفت تحصیلی کودک تدثیر دارد. الف-  رشد زبان کودک با میزان سخن گویی پدر و مادر با کودک رابطه دارد: عوامل محیطی گوناگون در سخن گویی و قدرت بین کودک تأثیر دارد. …

قانون اهداف در وزارت آموزش و پرورش

قانون اهداف در وزارت آموزش و پرورش : اولین کوشش برای تدوین اهداف کلی آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ،در شورای عالی آموزش و پرورش به عمل آمد. شورا در آذرماه 1362،هدفهای اساسی را در ابعاد پنجگانه معنوی و تربیتی ،علمی و فرهنگی ،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی مشخص کرد. این اهداف،تا تصویب …

ابعاد شیوه های فرزندپروری و ویژگی آنها

ابعاد شیوه های فرزندپروری[1] برنت[2] (1997)، ابعاد شیوه های فرزندپروری را به شرح ذیل طبقه بندی نموده است: – بُعد گرم بودن:والدین که نسبت به کودکان خود با محبت و پذیرنده اند. –  بُعد پاسخگو بودن:والدین پاسخگوی نیازهای کودکان هستند. –   بُعد تحسین:والدین رفتار خوب در کودکان را تحسین می …

سلامت روان و ابعاد آن از دیدگاه روانشناسی

سلامت روان و ابعاد آن آدامز، بزنر و اشتاینهارت[1] (1997)و ادلین، گلانتی و براون[2] (1999)، سلامتی را دارای ابعاد جسمانی، اجتماعی، هیجانی و معنوی دانستند: 2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1. سلامت جسمانی: عبارت است از سلامت بدنی که از طریق خوردن و آشامیدن صحیح، ورزش منظم، …

مقایسه بزهکاری مردان و زنان

مقایسه بزهکاری مردان و زنان شکی نیست که در کل پدیده بزهکاری، نسبت بزهکاری زنان به مردان کمتر می‌باشد. و این رابطه در بین دختران و پسران بزهکار نیز جاری و ساری است. بدیهی است که این اختلاف در جوامع مختلف مانند تمام پدیده‌های اجتماعی تابع زمان و مکان بوده …

مشکلات یادگیری را چگونه درمان کنیم؟

درمان مشکلات یادگیری :‌ متأسفانه غالب والدین و برخی از آموزگاران برای کنترل رفتاری و پیشرفت تحصیلی آنان به نصیحت، سرزنش ،‌تنبیه، مقایسه، و امثال آن روی می آورند. این روشها نه تنها به نتیجه نمی انجامد بلکه آثار و عوارض سوء مانند پرخاشگری، خصومت، عدم اعتماد به نقس را …

هشت مولفه عادت به مطالعه

مولفه های عادت به مطالعه عادت به مطالعه دارای مولفه‌های تمرکز، یادآوری، سازماندهی زمان، مطالعه یک فصل، گوش کردن ویادداشت‌برداری، برگزاری امتحانات و انگیزه می‌باشد، که در زیر به توضیح هر یک از مولفه‌ها پرداخته می‌شود: تمرکز[1]: توانایی توجه اختیاری، باثبات، کامل، و قوی بر یک موضوع و ندیده گرفتن …

تبیین های روان شناختی در خصوص بزهکاری

  2-4-2 تبیین های روان شناختی 1-2-4-2 نظریه یادگیری اجتماعی یادگیری به خوی ها و شناختی که در نتیجه ی تجربه های فرد به هنگام ورود به محیط و سازگاری با آن گسترش می یابد اشاره دارد(شجاعی ، 1388). براساس نظریه یادگیری اجتماعی، رفتار انحرافی آموختنی است و در فرایند …