مفهوم دانش

«مایک بورک[۲]» هم بر این عقیده س که مدیریت علم، کمک می کنه که اطلاعات، در زمان مناسب واسه تصمیم گیری های درست، در اختیار…

قیمت فروش گاز صنعتی

  شرکت پارس هوای البرز از سال ۱۳۸۷، با هدف “تهیه، تولید، توزیع و فروش کلیه گازهای صنعتی، آزمایشگاهی و طبی، مخلوط های گازهای، قطعات…