پودر و قرص اسپیرولینا از نوعی جلبک سبز-آبی که یکی از مقوی ترین غذاهای سبز میباشد تهیه میشود مصرف قرص اسپیرولینا فواید فراوانی برای سلامتی به همراه دارد که در ادامه به بخشی از آنها... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} به طوری که یک گروه ساده غیرآبلی یا یک حاصلضرب مستقیم از گروههای ساده غیرآبلی ایزومورف با هم هستند. چون G، گروه است آن‌گاه یک گروه ساده یا یک... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} -6 تشخیص‌پذیری گروههای ساده پراکنده باتوجه به اینکه در با استفاده از یک اثبات خیلی طولانی ثابت شده گروههای ماتیو با استفاده از مجموعه تعداد عناصر... متن کامل