Recent Posts

Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه جو سکوت سازمانی:انگیزه سکوت سازمانی

علل و انگیزه سکوت سازمانی افراد در سازمان اغلب داراي ایده­ها، نظرات و اطلاعاتی براي ارائه روش­هاي سازنده در بهبود کار و سازمان خود هستند….

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه بازاریابی اینترنتی:روابط بین اعضای زنجیره تأمین

  مدیریت روابط بین اعضای زنجیره تأمین نقش موجودی و مدیریت موجودی یا به طور کلی جریان مواد و همچنین اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات مورد بحث…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره جانشین ­پروری؛مدل­های جانشین پروری

تئوری­ها ومدل­های جانشین پروری: فرآیند پرورش افراد شایسته و مورد اعتماد برای احراز توانمندی­های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت­های یک مدیر چه در…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه آموزش ضمن خدمت// فنون ارزیابی عملکرد

روش ها و فنون ارزیابی عملکرد: روش های گوناگونی برای ارزیابی وجود دارد. که پاره ای از آنها از برخی از روش های ارزشیابی مشاغل…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:اصول مديريت عملكرد

اصول مديريت عملكرد اصول مشخص را بايد به عنوان مبنا و زيربناي مديريت عملكرد در نظرگرفت. اين اصول را مي‌توان به صورت ذيل عنوان نمود:…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد هوش سازمانی؛انواع ارزیابی عملکرد

انواع ارزیابی عملکرد با توجه به اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می توان روش‌های ارزیابی را به صورت زیر دسته بندی نمود….

Continue Reading...
Posted in علمی

پکیج افزایش فالوور اینستاگرام

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد مدیریت دانش/اهداف مديريت دانش

اهداف مديريت دانش مديريت دانش يک تعهد و الزام راهبردي براي بهبود اثربخشي سازماني از طريق بهبود افزايش فرصت هاي آن است. هدف مديريت دانش کنترل…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره هوش عاطفی؛هوش هیجانی و مزیت رقابتی

هوش هیجانی و مزیت رقابتی سباستین سالی کرو[1] (2005) در مقاله ای تحت عنوان هوش هیجانی و مزیت تجاری ابزاری را به نام موجودی شایستگی…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه بازاریابی رابطه مند/وفاداری مشتری

وفاداری  وفاداری مشتری[1] Beerli&et al(2004) بیان کردند که وفاداری مشتریان یکی از مفاهیمی است که در دنیای رقابتی امروزی منتج به موفقیت شرکت ها خواهد…

Continue Reading...