.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طیف FT-IR باند جذبی گروههای کربونیل را درcm-1 1665و 1707، گروه نیتریل را در 2193 و N-H رادر 3171 و 3369 نشان میدهد .3-2) بخش دوم3-2-1) بخش دوم روش... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 3-1-5) شناسایی سنتز مشتقات ایندولی و اسپیرو ساختار کلیه مشتقات ایندولی و اسپیرو سنتز شده با استفاده از تکنیک های (670 Nexus)Nicolet ... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل (3-12) بلوک دیاگرام روش مبتنی بر جریان های استاتور را نشان می دهد. از معادله (3-36) خطای تخمن سرعت با استفاده از جریان استاتور... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل3‌-10- بلوک دیاگرام کنترل برداری بدون حسگر سرعت.در روش MRAC سرعت موتور با استفاده از مدل مرجع و مدل قابل تنظیم تخمین زده می... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-3-3)مشخصات طیفی ترکیبات کینولینی و اسپیرو سنتز شده : 2-3-3-1) ‘3، ‘4، 6،5، ‘6، ‘7-هگزا هیدرو اسپیرو کینولین- 1،... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل 2-4آلومینیم کلراید سوبلیمه شده (8 میلی مول، 074/1 گرم) به آرامی به محلول2- (2، 3، 3- تری متیل ایندو لین-1-ایل)-2-اکسو استیل کلراید (... متن کامل