تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

نویسنده بر ترجمه فارسی آغاز می شود؛ بدنه اصلی کتاب به پانزده فصل تقسیم شده است که عناوین این فصول عبارت است از: ظهور مجدد شیعیگری، مکتب های گوناگون شیعه، مورد استثنایی ایران، دو وجه عمده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، معمای آذربایجان، هزاره های افغانستان، علویان ترکیه، شیعیان شبه …

لقمه حلال و حرام در آیات و روایات و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت و …

رشوه، کم فروشی، ستم و غصب حق دیگران و بهره کشی و … مطرح می شود. و بشر بخاطر حس طمع خود چیزی را طلب می کند که سبب طغیان او می شود و به اکتساب چیزی می پردازد که حلال نیست. ۲-۲-۴-۱- ربا « در لغت به معنای ارتفاع …

بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی و …

همدلی ۹۳۳/۰ ۰۷۲/۱ شرم ۹۳۷/۰ ۰۶۷/۱ احساس گناه ۸۹۲/۰ ۱۲۱/۱ جدول فوق، عدم برقراری هم خطی چندگانه را، در داده های پژوهش ، تایید می کند.فقدان داده های پرت: این آمار در هنگام جمع آوری پرسشنامه های پژوهش و ورود داده ها به نرم افزار، مورد توجه قرار گرفت، و …

پژوهش دانشگاهی – بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی و هیجانی- قسمت …

آزمون عاطفه خودآگاهی[۱۹۶]۱(تانجری و دیرینگ ، ۲۰۰۷)آزمون عاطفه ی خودآگاهی، یک آزمون ۴۴ سوالی است که حالت های هیجانی شرم وگناه را از همدیگر متمایز کرده، وبه آزمایش شونده ها اجازه می دهد که در یک مقیاس، مستقل از مقیاس دیگر باشند.علاوه بر این، چنین مقیاسی بر اساس اصطلاحات رفتاری …

علمی : بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی …

۵- آزمون عاطفه خودآگاهی .آزمون قضاوت اخلاقی.در این قسمت ابزارها و ویژگیهای روان سنجی آنها معرفی می شود:۱)مقیاس باورها ودرگیری معنوی[۱۷۸] (هاتچ ، بورگ، نوبرهاس و هیلمیچ، ۱۹۹۸) .این مقیاس، یک ابزار ۲۲ سوالی است که باورها ودرگیری معنوی را از طریق چهار خرده مقیاس شامل معنویت اصلی[۱۷۹]۲ ، چشم انداز …

بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی و …

در یکی از مطالعات با استفاده از معماهای اخلاقی گیلیگان ، تفاوتی در جهت گیری های اخلاقی بین دو جنس دیده شده، ولی نتایج در مسائل مربوط به مراقبت، به نفع خانم ها بوده است.مدلها و اخلاقمدلها عنصر بسیار مهّمی در تاریخ آموزش هستند. افلاطون (۴۲۴-۳۵۰) به نقش آنها در …