برچسب:  <span>سازگاری اجتماعی</span>

برچسب: سازگاری اجتماعی

لقمه حلال و حرام در آیات و روایات و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت و …

رشوه، کم فروشی، ستم و غصب حق دیگران و بهره کشی و … مطرح می شود. و بشر بخاطر حس طمع خود چیزی را طلب می کند که سبب طغیان او می شود و به اکتساب چیزی می پردازد که حلال نیست. ۲-۲-۴-۱- ربا « در لغت به معنای ارتفاع …

دسترسی متن کامل – بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی …

عمل مناسب اخلاقی، اغلب از بعد هیجانی، برانگیخته شده، و به صورت پدیدایی فردی و نژادی ظاهر می گردد (گالیز[۱۲۶]۱،۲۰۰۳).ابتدا باید گفت، اگر چه هیجان با برخی از قضاوت های اخلاقی ما همراه است، اما این بدان معنی نیست که پاسخ های هیجانی، این قضاوت های اخلاقی را ترکیب می …