زنان و دختران چرا به افسردگی می رسند؟ وقتی اجتماع و خانواده، زنان و دختران را تنها می گذارد؟ آنان افسردگی را می آموزند آمارها می گویند میزان افسردگی در زنان و دختران افزایش یافته است... متن کامل

تنگناها و موانع ساختاری بازار برخی از عوامل که تاکنون موجب شده است که انجام مطالعات بازار، افزایش فروش بطور جدی موردتوجه قرار نگرفته و نتیجتا این شاخه کاربردی مهم کمتر موردتوجه... متن کامل

طبقه بندی نارساخوانی بسیاری از متخصصان عصب روان­شناسی، نارساخوانی را به دو طبقه کلی تقسیم نموده‌اند (نلسون، 2007): الف ـ نارساخوانی اکتسابی: این طبقه به توصیف نوعی از ناتوانی خواندن... متن کامل

پرورش خلاقیت از طریق بازی در اردوها در سالهای اخیر مطالب و نظریه‌های بسیار گوناگونی در باره ارزش واهداف بازی نوشته شده است. مقاصد بیانی این نوشته‌ها بر حسب زمینه و نگرش افراد ارائه... متن کامل