آموزش و تجربه : مدرسه دیجیتال پویان

آموزش و تجربه : مدرسه دیجیتال پویان

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۴

۴- سنجش میزان موفقیت عملکرد مامورین مورد نظر با بررسی آماری.   ۱-۶٫سئوالات تحقیق     ۱-۶-۱٫ سئوال اصلی   عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین چیست؟   ۱-۶-۲٫ سئوالات فرعی   ۱- آیا بین میزان دانش حقوقی ضابطین و مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی …

بررسی و مقایسه اسکندر نامه نظامی گنجوی و آیین اسکندری عبدی ب- قسمت ۱۸

بیابانیانی چـــــــو قـــــطران سـیاه از آن بیش کانـــــدر بیابان گیاهچو کــــوسه همه پیر کودک سرشت به خوبی روند ار چه هستند زشتنه رویی کـــــــه پیدا کند شـرمشان نـــه بر هیچ کس مهر و آزرمشانهمه آدمی خـــوار و مـــردم گـــزای نـــــدارد در این داوری مصر پایگــــــر آید بـــه یاری گری شـهریار …

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی- قسمت ۱۲

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 28)فرم ۲۸ ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است این پرسشنامه به عنوان یک ابزار سرندی می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد بیان کند.این پرسشنامه دارای ۴ زیر مقیاس است : خرده …

اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران- قسمت 2

2 اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار………………………………234-9-2 اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر…………………………………….245-9-2 اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها…………………………………………………….246-9-2 اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها……………………………………….257-9-2 اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی……………………………………258-9-2 اصل هشتم: زندگی در زمان حال…………………………………………………….269-9-2 اصل نهم: پرورش شخصیت سالم……………………………………………………..2610-9-2 …

تحلیل صلاحیت حرفه ای معلمان دبیرستان های شهر کرمان در بخش دولتی و غیر دولتی- قسمت ۶

جمع         ۲۴     ۱۹     ۵     (جدول الف -۱)مجموعه دروس علوم تربیتی گروه­ها و دانشکده ­های علوم تربیتی با تدارک این برنامه ­های آموزشی و تربیتی سعی می­ کنند که صلاحیت­ها و شایستگی­های لازم را در دانشجویان داوطلب معلمی ایجاد کنند و …

تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره- قسمت ۳۲

– Kelly, R. M., Edwards D. G., Thompson J. P. and Magarey R. C., 2005. Growth responses of sugarcane to mycorrhizal spore density and phosphorus rate” Aust. J. Agr. Res., 56, pp 9.– Khaliq A. and Sanders F. E., 2000. Effects of vesicular arbuscular mycorrhizal inoculation on the yield and …

بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل- قسمت ۱۰

و نیز در فراز ۱۶ همین دعا حضرت در حق افراد پشت جبهه چنین‌ می‌فرمایند: پروردگارا هر انسان مسلمانی که در خانه خود یک رزمنده را تجهیز‌ می‌کند و یا اینکه در غیاب فرد رزمنده از خانواده‌اش‌ حمایت‌ می‌کند و یا بخشی از مال خود را به آنها‌ می‌دهد و …

حق اختراع زیست فناوری و اخلاق- قسمت 13

.Id. ↑ .Ibid., p. 261. ↑ .Ibid, p. 262. ↑ .The Institute for Genetic Research. ↑ 254.Daniel J.Kerles .op.cit.,p. 102. ↑ .Id. ↑ .. Nancy Davis,” Morality and Biotechnology”, p. 360.http://www.heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get-pdf.cgi?handle=hein.journals/ ↑ .Ibid., p. 361. ↑ . Roger A. Sedjo, “Property Rights, Genetic Resources, and Biotechnological Change,” Journal of Law and Economics,vol 35, no.1(Apr.1992), p. 204:http://www.conservbio.missouri.edu/documents/resding-group/sedjo%20192%20property%20rights%20genetic%20resources.pdf ↑ Andrew Kimbrell. ↑ . Ibid., p. …

بررسی رابطه نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی در زنان- قسمت ۱۲

سطح معنی داری     ضریب تعیین       نگرش مذهبی     ۱۱۸٫۶۳     **۰٫۲۷     ۰٫۰۰     ۷٫۲۹       رابطه با خویشاوندان همسرو دوستان     ۲۳٫۸۱     جدول بالا آزمون همبستگی میان نگرش مذهبی با کاهش رابطه با خویشاوندان همسر …

بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی92 (SEM)- قسمت 23

8   سدیم کلراید   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 9   نگهدارنده   5/0   5/0   5/0   5/0   5/0   5/0   …