گروه آموزش زبان انگلیسی بهبود با هدف کوتاه تر و آسان تر نمودن روند یادگیری، بخصوص برای افراد شاغل اقدام به انتشار ویدئوهای آموزشی نموده است. از این رو از شما دوست عزیز خواهشمندیم قبل... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} به طوری که یک گروه ساده غیرآبلی یا یک حاصلضرب مستقیم از گروههای ساده غیرآبلی ایزومورف با هم هستند. چون G، گروه است آن‌گاه یک گروه ساده یا یک... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} -6 تشخیص‌پذیری گروههای ساده پراکنده باتوجه به اینکه در با استفاده از یک اثبات خیلی طولانی ثابت شده گروههای ماتیو با استفاده از مجموعه تعداد عناصر... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} زیر مورد 2-1. اگر ، آن‌گاه . فرض کنید . آن‌گاه از اینکه یک تناقض بدست می‌آوریم. حال فرض کنید می‌دانیم آن‌گاه نتیجه می‌شود بنابراین خواهیم... متن کامل