دانلود تحقیق با موضوع احساس،ادراک،تفکر، نمایند”.، ورزشی:در، آزمودنی‌ها

که می‌توان فرایند درمان هیپنوتیزم را در مورد بیمار به کار برد.
هیپنوتیزم ورزشی:عبارت است از “روشی که طی آن مربیان،روانشناسان ورزش و یا پژوهشگران به ورزشکارن یا آزمودنی‌ها تلقین می‌کند تا آن‌ها تغییر در احساس،ادراک،تفکر و رفتار خود را تجربه نمایند”.
تعریف عملیاتی هیپنوتیزم ورزشی:در این تحقیق هیپنوتیزم ورزشی آزمودنیها تحت خلسه

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر