دانلود پایان نامه ارشد درمورد کاستن، امکان،، فعلی،، بیماران،

بین می روند. اما احتمال عود زیاد است و حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد بیماران، سیر مرضی را طی می کنند. به همین دلیل، هدف درمان، نه تنها باید تسریع در بهبود دوره فعلی، بلکه ایجاد تداوم در بهبود و در صورت امکان، کاستن از احتمال برگشت بیماری باشد. این توجه باعث شده است که درمان های زیادی پدید آید. از آنجا که عوامل مختلفی منجر به افسردگی می

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتری، جامعه آماری