منابع پایان نامه ارشد درمورد آسیب پذیری

.اکثرناهنجاری های مغز دراثر طیف مختلفی از آسیب های ایجاد شده در دوران آسیب پذیری بارداری، بوجود می آیند.عوامل آشکارسازعبارت از ناهنجاری های کروموزومی – ژنتیکی ومتابولیک، عفونت ها (توکسوپلاسموز – سرخچه – سیتومگالوویروس ، هرپس) وتماس با اشعه ، داروهای خاص وبیمار یهای مادردر طول حاملگی
این ناهنجاری دومین دسته شایع ناهنجاریهای

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد خلق،، (سادوک۲، بهبود‌پذیر، ۱-۱-بیان