منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، تقاضای انرژی

اکسیژن
فعال
حالت پایه
کاهش اهمی
کلی
پخش آند
پخش کاتد
اختصارات
GA الگوریتم ژنتیک
MEA مجموعه غشا
CFD دینامیک سیالات محاسباتی

فصل اول:

مقدمه

۱-۱ پیش‌ گفتار
دو مشکل اساسی در استفاده از سوخت‌های فسیلی که بیش از %۸۰ تقاضای انرژی مورد مصرف را تشکیل می‌دهند وجود دارد. مشکل اول در محدودیت

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره متاستاز، برگشت،، اشعه،، اشعه(