منابع پایان نامه درمورد چیست‌، الکتریسـیته، (جریان، شیـمیایی

کاربرد در پیل‌های سوختی، انرژی الکتریکی تولید کند که در مقایسه با انرژی سوخت‌های فسیلی راندمان بسیار بالاتر و مزایای ویژه‌ای دارد. در ۲۰ سال گذشته توسعه و بکارگیری این سیستم‌ها قوت چندانی گرفته است.

۱-۲ پیل سوختی چیست‌ ؟
پیل سـوختی تبدیل کننده انرژی الکترو‌شـیمی است که انرژی شیـمیایی را به انرژی الکتریسـیته
(جریان مستقیم

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع اکتساب و یادداری