منبع تحقیق با موضوع تقسیم بندی

رسمی به وسیله کسب درامد بیشتر نیازهای خود را تامین نمایند.(جان کروز،۱۹۹۸) در یک تقسیم بندی کلی این بخش از اقتصاد به ۴ بخش زیر تقسیم بندی می شود. :
بخش خانوار :
در این بخش کالاها و خدماتی تولید می شود که جنبه ی خود مصرفی دارد و یا درون خانوار ها به طور پایاپای ( تهاتری) مبادله می گردد و لذا کمتر به بازار عرضه می گردد. از سوی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۲۰C3M، ۵۵، (۴-۹):، یاسوج