منبع پایان نامه درباره فناوری نانو

فناوری را به عنوان زمینه فرارشته ای و فرابخشی مطرح نموده است.
اولین جرقه فناوری نانو درسال ۱۹۵۹زده شد(البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود). در این سال ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی با عنوان “فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد” ایده فناوری نانو را مطرح ساخت. وی این نظریه را ارائه داد که در آینده‌ای نزدیک می‌توانیم

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع درآمد ملی