پایان نامه ارشد درباره رمیسیون، است(۹^۱۰)، سلولهائی، میخواهند

سرطان لوسمی لنفوبلاستیک بخوبی بررسی شده است. کودک با لوسمی حاد لنفوبلاستیکی که با آزمایش خون قابل تشخیص است، ۱۲^۱۰( یک کیلوگیرم) سلول دارد. وقتی بهبود موقت حاصل میشود و مغز استخوان در رمیسیون کامل است(۹^۱۰) یا یک گرم سلول سرطانی وجود دارد. درمان مداوم از زیاد شدن سلولهائی که میخواهند تقسیم شوند جلوگیری میکند و بهبود را باقی نگه

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع رضایت مشتری، جامعه آماری