پایان نامه با موضوع تجارت خارجی

تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از کشور ها مهمترین راهکار ورود به بازار خارجی محسوب می شود.
به طور منظور از صادرات یک شرکت ، صدور کالایی است که در درون کشور توسط یک شرکت تولید شده است . در بیشترمواقع صادرکنندگان مورد حمایت دولت ها قرار می گیرند، زیر صادرات موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداخت

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع خانواده ها