پایان نامه با موضوع مراکز درمانی، بیش فعالی

پذیری به اوج خود می رسند تشخیص داده می شوند. کودکان دچار ADHD-C، دارای حداقل ۶ علامت بیش فعالی و تکانش پذیری و حداقل ۶ علامت نقص توجه هستند. این زیرگروه، آسانتر از دو زیرگروه دیگر تشخیص داده می شود. این اختلال، نوع کلاسیک ADHD بوده و در مطالعات بالینی و مراکز درمانی شایع ترین زیرگروه را شامل می شود (۳۱).
زیرگروه های ADHD در یک

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع فیبر،، وسیله‌ای، قیف، میکروسرنگ