پایان نامه با کلید واژگان توسعه صادرات

امر یکی از موجبات اصلی بسیاری از شکست های رخ داده در کار صادرات محسوب می شود.
۲- جایگاه صادرات در جهان و ایران
در هزاره سوم میلادی تصور توسعه برای هر کشوری بدون محوریت صادرات مشکل است.برخی از کشورها توسعه صادرات شان را مبتنی بر استفاده از منابع زیز زمینی و مواد اولیه ، دسته ای دیگر مبتنی بر صنایع سنگین و بخش دیگری هم مبتنی بر

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره خوار، داکتیلیته، ECAP،