علمی

نظریه های مدیریت ارتباط با مشتری تسر (2005) معتقد است که مدیریت ارتباط با مشتری به مجموعه ای از موقعیتهایی که مشتری در هنگام تصمیم گیری با آنها مواجه می شود بر می گردد و هر چه  مدیریت در... متن کامل

تعاریف و نظریهای پیشرفت تحصیلی : در خصوص پیشرفت تحصیلی ، مطالب بسیاری وجود دارد و هر کدام پیشرفت تحصیلی را به نوعی تعریف کرده‎اند . برخی از تعاریف پیشرفت تحصیلی بدین قرار است : پیشرفت... متن کامل