پایان نامه ها و مقالات

اقتصاد دنیای صنعتی غرب را فشرد زیرا بخش عمده ای از نفت مورد نیاز اروپای غربی، ژاپن، آمریکا و سایر کشورهای صنعتی در شرق آسیا از تنگه هرمز عبور می کند و در حال حاضر نیز علی رغم احداث... متن کامل

دریاها تبلور یافته و به صورت مفهوم عبور ترانزیت ظاهر شده است. بهرحال اجرای محدود کشتیرانی آزاد و پرواز را در برخی از تنگه ها نمی توان به همه تنگه ها تعمیم داد و رویه همه دولت های تنگه... متن کامل

ندارد، لیکن نمی توان نقش مثبت آنرا در زمینه های نظامی، تجاری و اقتصادی انکار نمود. البته، دریایها فقط راه ارتباطی نیستند، بلکه منافع دیگری نیز در بردارند که مهمترین آنها، استخراج و... متن کامل

رهبری، ترغیب و ایجاد انگیزش و نظارت وارزشیابی مستمر بر فعالیتهای فراگیران ” را در افزایش اثر بخشی مدیریت کلاس موثر دانسته‌اند، نتایج به دست آمده از الویت بندی میزان اهمیت عوامل... متن کامل

مترمربع m2108=(60/30)*(100/20)*36*30m265= m2 64.8=1080.6برون شهریواحد پست وتلفن 40 m2 شهریکیوسکهای تلفن 25 m2 ویژه ترمینال وانتظار رانندگانغرفه تاکسی های 40 m2 50 مسافرین به نمازخانه می روند.هرمسافر 10دقیقه... متن کامل

باشد که در معماری پست مدرن معماری تحت تاثیر فرهنگ است.ولی در معماری مدرن معماری تحت تاثیر تکنولوژی و عملکرد را تنها چیزی می‌داند که باید در معماری رعایت شود. می‌توان برداشتها را از... متن کامل

می‌شود، 20به1 است.3-8-4 بوم شناسی بنا و سایتبا گذشت زمان وبا در نظر گرفتن دامنه وسیع اطلاعات موجود، تحقیقات در جریان وآگاهی رو به رشد تخصصی و عمومی، اهمیت موضوعاتی ازقبیل بوم شناسی... متن کامل

آن را شکل داد، چرا که این کار مستلزم داشتن دانش تخصصی در زمینه طرح سازه فولادی است. در مورد سنگ دو فایده اصلی استفاده از آن، یکی تنوع تقریباً نامحدود آن و دیگری مقاومت بالای آن در... متن کامل

زشها و صورت‌های زودگذر یا مد.در معماری مانند سایر هنرها می‌توان تاثیر برخی از پدیده‌ها و جلوه‌های عمیق فرهنگ ملی و دینی را به شکل الگوها و صورت‌هایی پایدار مشاهده کرد. برخی از... متن کامل