در این گزارش به گفتن اطلاعات کاپیتانای تیم ملی فوتبال ایران از اول تا الان و اطلاعاتی از بیشترین کاپیتانی کل دوره های تیم ملی، بیشترین کاپیتانای تیم ملی در جام جهانی و بیشترین کاپیتان تیم ملی در جام ملتای آسیا می پردازیم.

کاپیتانای ایران و دوره های بازی اونا در تیم ملی

سیروس قایقران است. ایشون از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ عضو تیم ملی ایران بوده. ایشون در اون چند سال واسه ایران ۴۰ بازی انجام داد و تونست در بازیایی که واسه ایران انجام داد ۶ گل به ثمر رساند. سیروس قایقران از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ کاپیتان تیم ملی ایران بوده.

حمید نورانی ازسال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳ کاپیتانی تیم ملی رو برعهده گرفت. ایشون واسه ایران ۴۱ بازی انجام داده و ۹ گل به ثمر رسونده.

فرشاد پیوس دیگه بازیکن تیم ملی بوده که ازسال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴ عضو تیم ملی بوده و در سال ۱۹۹۴ کاپیتان تیم ملی شده و در بازیای ملی که انجام داده ۴ دفعه اون کاپیتان بوده و یه گل به ثمر رسونده.

احمدرضا عابدزاده دیگه کاپیتان و بازیکن ملی ایرانه که از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ به مدت ۱۰ سال عضو تیم ملی بوده. ایشون ۳۸ بازی به عنوان کاپیتان تیم ملی بوده و در کل ۷۹ بازی ملی در کارنامه خود داره.

ahmadreza

نادر محمدخانی دیگه بازیکن تیم ملیه که درسالهای ۱۹۹۹-۱۹۸۸ عضو تیم ملی بوده و ۶۴ بازی ملی و ۴ گل در کارنامه خود به ثبت رسونده و در سال ۱۹۹۹ میلادی کاپیتان تیم ملی ایران بوده.

حمید استیلی که ازسال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ عضو تیم ملی فوتبال ایران بوده، ۸۲ بازی ملی داره و ۱۲ گل واسه ایران به ثمر رسونده و در سال ۲۰۰۰ کاپیتان تیم ملی بوده.

علی دایی که بیشتری بازی ملی و صاحب رکورد بیشترین گل ملی رو داراس ۱۴۹ بازی و ۱۰۹ گل به ثمر رسونده و از سال ۲۰۰۰تا ۲۰۰۶ به عنوان کاپیتان واسه ایران بازی کرده و از ۱۴۹ بازی ملی که انجام داده ۸۰ بار اونو کاپیتان بوده و ۴۴ گل در اون زمان به ثمر رسونده.

مهدی مهدوی کیا ازسال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ کاپیتان تیم ملی بود و ۲۰ بازی در اون زمان انجام داده و ۱ گل به ثمر رانده س. ایشون از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ عضو تیم ملی ایران بود. و ۱۱۱ بازی ملی داره.

جواد نکونام دیگه بازیکن تیم ملی ایرانه که از سال ۲۰۰۹ تا الان کاپیتان تیم ملی فوتباله و تا ۲۶ مارس ۲۰۱۳ ۱۳۵ بازی ملی انجام داده و ۳۴ گل به ثمر رسونده. ایشون از وقتی که عضو تیم ملی بوده ۳۵ بار کاپیتان تیم ملی رو برعهده داشته و ۱۳ گل در زمان کاپیتان خود تا الان به ثمر رسونده.

بیشترین کاپیتانی کل دوره های تیم ملی

علی دایی رکورد بیشترین کاپیتانیه. ایشون ۱۴۹ بازی واسه تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده و از این ۱۴۰ بازی، ۸۰ بار کاپیتانی تیم ملی رو بردوش داشته.

ایشون از سال ۲۰۰۶-۱۹۹۳ کاپیتان تیم ملی بوده.

بعد از علی دایی بیشترین بازی ملی رو جواد نکونام با ۱۳۵ بازی در کارنامه خود داره. ایشون از سال ۲۰۰۹ تا الان عضو تیم ملی فوتبال ایران بوده و تا ۲۶ مارس ۳۵،۲۰۱۲ بازی واسه تیم ملی انجام داده و ۷۶ بازی در کارنامه خود به ثبت رسونده. و از این ۷۶ حضوری که در تیم ملی داشته، ۳۱ بار کاپیتان ایران بوده.

محمد پنجعلی در رتبه پنجم قرار داره و سالای ۱۹۹۱-۱۹۷۸ در تیمت ملی ایران حضور داشته ایشون ۴۵ بازی واسه تیم ملی انجام داده و ۲۷ دفعه کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بوده.

مهدی مهدوی کیا که از نظر آمار بازی ملی با ۱۱۱ بازی در رتبه سوم قرار داره اما از این نظر که چندبار کاپیتان تیم ملی بوده رتبه ششم رو به خود اختصاص داده. ایشون ۱۱۱ بازی ملی و ۲۰ کاپیتانی داره.

بیشترین کاپیتانیای تیم ملی در جام جهانی

اینجا علی پروین رکورد دار اوله و در کل بررسی ایران ۷۶ بار بازی و ۱۳ گل به ثمر رسونده. ایشون در بازی جهانی ۱۹۷۸ که در آرژانتین برگرفته شد بیشترین بازی ملی رو نسبت به دیگر بازیکنان داره.

بعد از اون احمدرضا عابدزاده در رتبه دوم قرار می گیرد. ایشون ۷۹ بازی ملی داره و در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه رتبه دوم حضور در بازیای جهانی به عنوان کاپیتان رو در کارنامه خود داره.

سومین بازیکن که بیشترین بازی ملی رو با ۱۴۹ بار حضور در تیم ملی داره و ۱۰۹ گل به ثمر رسونده عملی و اینه که در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان رتبه سوم بیشترین کاپیتانی رو داره.

بیشترین کاپیتانیای تیم ملی در جام ملتای آسیا

در مورد بیشترین کاپیتانای تیم ملی در جام جهانی فقط به طوربه اسم اسامی بازیکنان و تعداد بازیشان می پردازیم.

حسن حبیبی در بازی جام ملتای آسیا درسال ۱۹۶۸ ایران بیشترین حضور رو به عنوان کاپیتان داشته و ایشون از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۰ در عضو تیم ملی فوتبال ایران بوده و ۳۱ بار واسه ایران بازی کرده.

مصطفی عرب دیگه بازیکن و کاپیتان تیم ملی ایران بوده. ایشون از سال ۱۹۷۲ -۱۹۵۲ عضو تیم ملی ایران بوده و ۴۸ بازی واسه ایران انجام و ۲ گل به ثمر رسونده ایشون در بازی جام ملتهای آسیا در سال ۱۹۷۲ در تایلند بعد از حسن حبیبی بیشترین بازی به عنوان کاپیتان تیم ملی رو داراس بعد از اون پرویز قلیچ خانیه ایشون از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۷ واسه تیم ملی ایران بازی کرده. ایشون ۶۴ بازی ملی و ۱۲ گل به ثمر رسونده و در بازی جام ملتای آسیا در سال ۱۹۷۶ایران سومین رتبه رو به عنوان بیشترین کاپیتان تیم ملی ایران بودن رو داراس.

از رتبه ۴ تا رتبه یازده به صورت کوتاه میگیم

ناصر حجازی، دوره بازی ملی ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۰ ، ۶۲ بازی ملی در سال ۱۹۸۰ کویت به عنوان بیشترین کاپیتانی، محمد پنجعلی ۴۵ بازی ملی و در جام ملتای آسیا ۱۹۸۴ بیشترین بازی ملی رو به عنوان کاپیتانی در رتبه پنجم داره.

سیروس قایقران ۴۰ بازی ملی در بازی جام ملتای آسیا در ۲ سال یعنی سالای ۱۹۸۸ قطرو ۱۹۹۲ ژاپن کاپیتان تیم ملی بوده.

مجتبی محرمی ۳۷ بازی ملی و ۵ گل به ثمر رسونده.در سال ۱۹۹۶ امارات کاپیتان تیم ملی ایران بوده.

حمید استیلی ۸۲ بازی ملی و ۱۲ گل به ثمر رسونده. ایشون در سال ۲۰۰۰ در بازی جام ملتای آسیا در لبنان کاپیتان تیم ملی ایران بوده.

علی دایی که بیشترین بازی ملی رو با ۱۰۹ بازی و بیشترین گل ملی رو با ۱۴۹ گل داره در ۲۰۰۴ در جام ملتای آسیا در چین کاپیتان تیم ملی رو مسئول بوده.

مهدی مهدوی کیا در سال ۲۰۰۷ در جام ملتای آسیا کاپیتان تیم ملی بوده.

و آخرین کاپیتان که حالا هم کاپیتان تیم ملی رو برعهده داره جواد نکونامه که ۱۳۵ بازی ملی و ۳۵ گل ملی داره و در بازی جام ملتای آسیا ۲۰۱۱ کاپیتان ایران بوده.

البته در این گزارش بیشتر به کاپیتانایی پرداخته شده که سابقه بیشتری دارن و انگار از نسلای گذشته شاید آدمایی از قلم افتاده باشن.

همسران بازیکنان رئال مادرید با حجاب در مسجد!+عکس

باحال و خواندنی درباره لیونل مسی

اخبار داغ فوتبالی باشگاه خبرنگاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *