دسته: <span>پایان نامه های روانشناسی</span>

دسته: پایان نامه های روانشناسی

مهارت های اجتماعی

. کودک از بازی لذت می برد و انرژی بیپایانی برای انجام دادن آن دارد. از طریق بازی کودک نحوه زندگی در جامعه را می آموزد و برای بزرگسالی آماده می شود. اگر کودکی را در موقع بازی کردن مشاهده کنیم، خواهیم دید که چگونه امکان استفاده از وسایل گوناگون …

مقاله با موضوع کودکان و نوجوانان

بوید (1999) در مقاله پژوهشی خود تحت عنوان “نوجوانان و کمرویی” فهرست جامع مطالعات پژوهشی قابل قبول در ارتباط با کمرویی را گردآوری و سازماندهی کرده است. به اعتقاد وی، کمرویی یک اختلال اضطرابی است و به احساس های هیجانی رنج آور و ترس از موقعیت های اجتماعی مربوط می …

مقاله با موضوع مهارت های اجتماعی

احتمالا کمی بیشتر کمرو هستند و این تفاوت ها ممکن است در نتیجه فشارهای اجتماعی باشد. چراکه مطالعات نشان می دهد که والدین، کمرویی را در پسران کمتر از دختران پذیرفتنی می دانند(سندرس و چستر، 2008). رابین، بورگس، هستینگز (2002) در یک تحقیق طولی از بچه های بین 2 و …

مقاله با موضوع انزوای اجتماعی

ه کودکی و دوره بزرگسالی قرار می گیرد. نوجوانی معرف دوره تغییر عمیقی است که کودکی را از بزرگسالی جدا می کند. این دوره واقعا به منزله دگرگون شدن است. نوجوان دائما در تغییر است و حتی خود وی نیز با مشکل بزرگ وضع و موقع خویش روبه رو است. …

مقاله با موضوع کودکان و نوجوان

و بیگاه زندگی روزمره بیشتر است تعریف شده است.این ملالت می تواند به صورت دلتنگی شدید یا بی علاقگی زیاد به جنبه های قبلا لذت بخش زندگی پدیدار شود(سیدمحمدی،1383).تعریف عملیاتی: نمره ای است که براساس پرسشنامه افسردگی بک (BDI II، بک،استر و براون،1996) به دست می آید.-اضطراب:تعریف نظری: اضطراب به …

منابع و ماخذ تحقیق: سازمان بهداشت جهانی-فروش پایان نامه-فروش و دانلود فایل

2005، بر روی 1208 بیمار مبتلا به درد مزمن انجام دادند، از بیماران علاوه بر پرسشنامه های(MPQ5)،(PCCL6)،(PCS7)و(Rand list-36)،سایر اطلاعات دموگرافیک مانند شدت درد، مکان درد در بدن، علت درد گرفته شد. نتایج پژوهش مشخص کرد که بین مدت زمان ابتلا به در و کیفیت زندگی رابطه معنا داری وجود ندارد، …

پایان نامه رایگان با موضوع وظایف سازمانی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  دبیرستان های مورد مطالعه برابر نظرات دبیران مدارس خود، از وظایف تدوین شده به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش آگاهی دارند و آن را در عمل به کار می برند و 85% بقیه، از شرح وظایف سازمانی …

منابع و ماخذ تحقیق: روابط اجتماعی

زندگی روزمره فرد می باشد. دردهای مزمن از این لحاظ باید مورد تامل قرار گیرند که در بسیاری از موارد، علت آنها می تواند سایکولوژیک یا عوامل محیطی باشند و حتی باورها و فرهنگ بیماران نیز بر این مسئله تاثیر گذار است.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته …

پایان نامه رایگان با موضوع مدیریت آموزشی

قویاً معتقد است که روش های جاری انجام کار را می توان بهبود بخشید.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ویژگی های چندی را می توان در افراد خلاق ملاحظه نمود که عبارتند از: 1- مسائل و وضعیت هائی را می بینند که قبلاً …

منابع و ماخذ تحقیق: تاب آوری روانشناختی

آسیب پذیری زیادی از خود نشان می دهند. در مقابل دسته ای دیگر وقتی با شرایط استرس زا مواجه می شوند، سعی می کنند بدون اینکه تسلیم شرایط شرایط استرس زا شوند از شرایط موجود به عنوان فرصتی برای پیشرفت خود استفاده نمایند. به دیگر سخن آنها بدون نشان دادن …