علمی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در این فصل از تحقیق به بیان مساله مورد بررسی، بیان ضرورت انجام تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، اهداف تحقیق،‌ سوالات تحقیق، قلمرو... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 1) آیا جریان نقدی آزاد در شرایط ناپایداری سود، با بازده سهام رابطه دارد؟ 2) آیا جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 5-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 52 منابع 53منابع و ماخذ فارسی 54منابع و ماخذ انگلیسی 56ضمیمه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 1 کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.2 صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه سندی که... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا » : ماده یک این قانون مقرر می دارد منفعتاً بدون مجوز... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 3 تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارائی بین شرکاء توسط مدیران.4 تقسیم منافع موهوم به استناد صورت دارائی مزور بین شرکاء به... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2 9) کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامیآن قسمت از مقررات « ، 1347/12/ مصوب 24 « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » به موجب... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مصوب « قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند » ( به موجب ماده ( 2)محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در مورد ورشکستگی به تقصیر این شباهت کم رنگ تر است. لیکن ورشکسته به تقصیر نیز ، مثل کلاهبرداری ،موجب ورود ضرر به سایرین شده و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} هر چند که بحث تفصیلی در مورد شرکت و معاونت در جرم را باید در حقوق جزای عمومی مطرح کرد ، لیکن در این جا این مبحث را ، تا حدی که... متن کامل