دسته: <span>پایان نامه ها و مقالات</span>

دسته: پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درباره عملکرد کارکنان، بهداشت روان، حق الزحمه، بهبود عملکرد

عملکرد شغلی کارکنان را به درستی انجام داد (ساعتچی،1374، ص80).2-2-13-2 انتخاب علمی کارکنان مورد نیازاگر خواهان انتخاب مناسبترین فرد برای تصدی یک شغل هستیم، لازم است براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغل مورد نظر: 1- ویژگیهای شخصیتی (شناختی، هیجانی و حرکتی) لازم برای انجام دادن وظایف شغلی را …

مقاله رایگان درباره بهبود عملکرد، ارزش افزوده

د اضافی الزاماً معنای افزایش بهره‌وری را نمی‌دهد و همراه با بالا رفتن قدرت تولیدی نیست” (شیروانی و صمدی، 1378، ص 69).2-2-3 بهره‌وری، تنها به معنی تلاش برای افزایش کارآیی17 نیستنسبت بازده واقعی به دست آمده به بازده استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) کارآیی یا راندمان است، یا در …

مقاله رایگان درباره برنامه چهارم توسعه، منابع سازمان، توسعه روستا، عرضه کننده

عنوان شماره صفحه شکل 2-1 استراتژیهای بهبود بهره‌وری …………………………………………………………………………………… 35شکل2-2 چرخه PDCA………………………………………………………………………………………………………….35شکل 2-3 فرهنگ بهره‌وری و ویژگیهای نیروی کار …………………………………………………………………..81 عنوان شماره صفحهپیوستها ……………………………………………………………………………………………………………………………….142فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. 148فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 152چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………… 154 چکیدهدر شرایط متغیر و پیچیده امروزی که بر محیط اداری، اقتصادی و اجتماعی حاکم است ، …

نمونه سایت های برگزیده :

 تجارت الکترونیک حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به شکل زیر تعریف کرده است: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده­ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می­باشد و شامل فعالیت­های گوناگونی از …