Recent Posts

Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد درگیری شغلی:ترك شغل

ترك شغل 2-1-1) مقدمه ترك خدمت[1] به شكل هاي مختلف پويائي نيروي كار در درون سازمان و سرنوشت نهائي يك سازمان را تحت تأثير قرار…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:نظریه های پیشرفت تحصیلی

گانیه گانیه معتقد است که برای یادگیری دو دسته شرایط وجود دارد: شرایط درونی و شرایط بیرونی. شرایط درونی که به آن مراحل یادگیری نیز…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره گزارشگری مالی/پیش بینی اقلام تعهدی

پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری دراین روش براساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیر عادی برآورد می گردد. مدلی که جونز…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد حسابرسی:معنای امروزی حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی به معنای امروزی افشای کمک های پنهانی نامشروع و پنهان هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 میلادی که…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه سقوط قيمت سهام،عدم اطمینان اطلاعاتی

عدم اطمینان اطلاعاتی به معني ابهام نسبت به معني يا مفهوم اطلاعات جديد براي تعيين ارزش يك شركت است. در واقع منظور از اطلاعات نامطمئن،…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد پایداری سود:/پیامدهای مالیات پرهیزی

پیامدهای مالیات پرهیزی سیاستهای مالیات پرهیزی شرکت پیامدهای بالقوه ای دارد. به عنوان مثال، پیامدها ممکن است مستقیم باشند، به عبارت دیگر، مالیات پرهیزی بدواً…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد تحریم/:ماده 103 منشور ملل متحد

نقض ماده 103 منشور ملل متحد با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد تعهدات ناشی از اقداماتی که بر طبق این منشور صورت می…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه حق سکوت متهم:-حق سکوت متهم در کانادا

حق سکوت متهم در کانادا در کانادا، قواعد حاکم بر حق سکوت ترکیبی است از قواعد کامن لا، قوانین موضوعه و منشور حقوق بشر و…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره قاعده ید//تعارض تصرف کنونی و وقفیت سابق

تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق قبلا”بیان شد که در استقرار ید نسبت به عین سه حالت متصور است: 1- وضعیت ید در عینی…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد حق اختراع:ثبت اختراع دیگری به نام خود

مسئولیت ثبت اختراع دیگری به نام خود در بحث‌های سابق در خصوص نقض حق اختراع گفتگو شد. فرض بر این بود که مخترع اقدام به…

Continue Reading...