پایان نامه رایگان با موضوع فیبر،، وسیله‌ای، قیف، میکروسرنگ

تکنیک به یک انتهای فیبر وسیله‌ای قیف مانند از جنس فولاد زنگ نزن متصل می‌شود که محل تزریق است. یک پیچ کوچک در محل تزریق برای نگهداری انتهای باز فیبر به کار گرفته می‌شود و تنها از یک میکروسرنگ برای ورود و خروج فاز گیرنده استفاده می‌شود. باز بودن بخش انتهایی فیبر، مشکلاتی مانند ایجاد حباب هوا طی کشیدن فاز گیرنده را رفع می‌کند. در

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع شیوههایی، مدار۳۳، اجتنابی۳۴، مدار۳۲