پایان نامه ها و مقالات

قرص استامینوفن کدئین پرفروش‏ترین و پرمصرف‏ترین دارو است. طبق آمارها، در ایران سالانه حدود 3 میلیارد قرص استامینوفن کدئین مصرف می‏شود و اگرچه وزارت بهداشت از تمامی دانشگاه‏های... متن کامل

ت ،ویژگی الکترون گیری گروه های آزو باعث کمبود الکترون می شود. که ترکیبی با آسیب پذیری کمتر برای کاتابولیسم43 (سوخت و ساز گیاهی) اکسیداتیو ایجاد می کند و به عنوان یک پیامد تعداد زیادی از... متن کامل

واژ? سالک اطلاق می شود. بنابراین این کلمه نیز از کلمات شاخص در عرفان است. جان فزا“صفت بقا را گویند که از بقای جمال وجه باقی، سالک را بعد از فنای رسوم بشری دست دهد و او به آن صفت،... متن کامل

صوفیان، به طرق مختلف به توصیف مراحلی که آدمی را به خدا می رساند پرداخته اند. بعضی از صوفیان متأخر، تعدادی از احوال را در زمر? مقامات دانسته اند، بدلیل اینکه این احوالات می توانند... متن کامل

تا 722) در حلقه مریدان شیخ نظام الدین اولیا قرار داشت و تعلیمات شیخ خود را گرد می آورد. همیشه در جستجوی زمین? فلسفی طرز زندگی صوفیان اهل چشتیه بود و در آداب و رسوم، بر طریق? چشتیان... متن کامل

ن و اصطلاحات ویژه متصوفه همچون: قبض، بسط، شطح، استغنا و… نشانی نمی یابیم، باز هم عرفان عاشقانه، مهمترین درونمای? شعر اوست. امیرحسن، خود را از اهل تحقیق(576)، عارف(496) و قلندر پیشه(469)... متن کامل